درباره سیمیا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره سیمیا
1395
1397

مدیریت فعلی موسسه نخبگان آکادمی سیمیا از سال 1397 با نگرشی جدید هدایت آموزشگاه را بر عهده گرفت.

1398

مطلب دریافت شود

1399

مطلب دریافت شود

مطلب دریافت شود

1401

مطلب دریافت شود

0
مقاله پژوهشی موسسه
0
رتبه برتر کنکور سراسری
0
رتبه برتر آزمون آزاد
0
اساتیر برتر کشوری