طرح رتبه‌ساز نخبگان سیمیا برای دانش‌آموزان مستعد و باهوش که مشکلاتی در آموزش و مهارت‌های لازم برای کنکور سراسری دارند طراحی شده است.
آسیب ها و مشکلات آزمونی:

۱) نداشتن استراتژی و نقشه آزمون (مهم ترین مشکل داوطلبان قوی)
عدم توانایی تشخیص و تیپ بندی سوالات به دسته های زیر:
الف) تیپ سوالات قابل حل و ساده که در زمان کوتاه با توجه به تسلط داوطلب در دور اول پاسخ دهی می شود.
ب) تیپ سوالات متوسط و دشوار که بنا به دلایلی نظیر فراموشی، عدم تسلط، زمان بر بودن، احتمال وقوع بی دقتی و انرژی بر بودن نیاز به زمان بیشتر و جداگانه ای دارند که باید در دور دوم و پس از کسب حداقل سوال و درصد تعیین شده در دور اول و کسب آرامش بیشتر داوطلب به حل آن اقدام نمایند.
ج. تیپ سوالات پیچیده و تله دار که تنها در صورت کسب تسلط کامل علمی و مهارتی و داشتن استراتژی دقیق و مناسب آزمون امکان حل آنها بدون ایجاد مشکل فراهم خواهد بود و در غیر این صورت بایستی جهت پرهیز از گرفتاری در تله ی این سوالات و از دست دادن زمان آزمون از حل این دسته صرف نظر گردد.

۲) عدم زمانبندی مناسب برای پاسخگویی دروس آزمون

اختصاص دادن زمان حل یک درس به سایر دروس و افتادن در تله ی حل درس های سخت تر و از بین رفتن فرصت پاسخگویی به سایر دروس دفتر چه، که موجب صدمه به توانایی پاسخگویی به سوالات ساده تر همان درس و سایر دروس خواهد شد.

۳) فراموشی جزیی و کلی مطالب در جلسه آزمون

فراموشی تمام یا بخشی از مطلب و راه حل حتی با وجود مطالعه قبل از آزمون که ناشی از عدم استفاده از روش صحیح مطالعه و عدم رعایت روش مرور می باشد.

۴) بی دقتی !!!

انواع بی دقتی شامل بی دقتی در خواندن صورت سوال یا گزینه ها، بی دقتی در انتخاب فرمول و راه حل مناسب، بی دقتی در انتخاب گزینه و حتی وارد کردن گزینه صحیح در پاسخبرگ و …

۵) عدم تحلیل مناسب آزمون

دسته بندی مشکلات به دو دسته علمی و مهارتی و اخذ تصمیمات مناسب جهت رفع هر یک از مشکلات تا آزمون بعد و نیز عدم شناسایی تعدد تکرار مشکلات هر درس برای رفع آنها.
مشکلات علمی شامل مطالعه ناقص، عدم یادگیری، فراموشی، عدم تسلط و … می باشد.
مشکلات مهارتی شامل بی دقتی، تله سوال، کمبود وقت، نیمه رها کردن سوال و … می شود. مشکلات ذکر شده هر کدام با دیگری متفاوت بوده و هر یک راهکار جداگانه و مخصوص به خود را دارند.

۶) نداشتن مدیریت بحران در آزمون های چالشی و دشوار و خراب شدن نتیجه.
۷) نداشتن ذهن سیال و شناور و قدرت تصمیم گیری درست در لحظه.
۸) ضعف در ترکیب مطالب و فصل های مختلف در پاسخگویی به سوالات ترکیبی.
۹) تعداد سوالات غلط بالا و عدم کنترل در پاسخگویی به سوالات.
۱۰) ترس از پاسخگویی به سوالات و عدم ریسک پذیری به طور منطقی.
۱۱) عدم مدیریت انرژی و زمانبندی برای استراحت در جلسه امتحان.
۱۲) درگیری ذهنی روی سوالات قبلی و عدم تخلیه و رهایی ذهن برای حل سوالات بعدی.
۱۳) حل کردن چند باره یک سوال و عدم رسیدن به جواب.

آسیب‌های شخصیتی:

1) خودرایی بالا.
عدم اجازه به دیگران برای مشورت و کمک در تصمیم و عدم پذیرش پیامد های تصمیمات اشتباه.
۲) کمال گرایی کنترل نشده و تمایل به برتری در هر زمینه ای و توقع بیش از حد از خود.
۳) خشم در صورت ناکامی و عدم تصمیم گیری مناسب در شرایط بحرانی.
۴) توهم برتری و عدم تشخیص و پذیرش کاستی های عملکرد
۵) تنبلی و اهمال کاری و نداشتن پشتکار
۶) ساده انگاری.
۷) مقایسه با دیگران.
۸) ترس از آزمون و فرار از واقعیت.
۹) مخفی کاری مشکلات و عدم ارجاع به کارشناس
۱۰) فرافکنی مشکلات و مقصر قلمداد کردن دیگران.
۱۱) بهانه جویی.
۱۲) مقاومت زیاد در برابر تغییرات.
۱۳) عدم تخلیه احساسی و هیجانی مناسب.
۱۴) تنوع طلبی بیش از اندازه.
۱۵) بدبینی.

آسیب‌های ذهنی:

1) پرش افکار.
۲) عدم تمرکز.
۳) خیال بافی و رویا پردازی.
۴) عدم اعتماد به نفس یا اعتماد به نفس کاذب.
۵) عدم پایبندی به برنامه.
۶) نداشتن هدف یا انتخاب اهداف نامناسب و کم اهمیت.
۷) کندخوانی و وسواس مطالعه.
۸) فقدان توانایی یکجا نشینی.
۹) عدم طبقه بندی اطلاعات در ذهن و کندی یادآوری.
۱۰) اخلال در حافظه کوتاه مدت و یا بلند مدت.